PHYTOPREPARATIONS IN CORRECTION OF LEAD TOXICOPATHY

List of sections: 
Physiology
Mounth / Year: 
2015, July
Issue of the journal: 
7
Pages: 
35-37
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

Possibilities of use of phytopreparations for correction the lead-induced violations are considered in the report.

Keywords: 
herbal preparations, lead intoxication, spatial orientation, lead neurotoxicity correction.
References: 

1. Avtsin A.P., Zhavoronkov A.A., Rish M.A., Strochkova L.S. Mikroelementy cheloveka; Etiologiya, klassifikatsiya, organopatologiya [Human microelements; Etiology, classification, organopathology]. – Moskva., Meditsina., 1991. – 496 p.
2. Svinets. Sovmestnoe izdanie Programmy OON po okruzhayushchei srede i Vsemirnoi organizatsii Zdravookhraneniya. [Lead. Joint publication of the United Nations Environment Programme and the World Health Organization]. -Zheneva., VOZ., 1980.
3. Global'naya strategiya VOZ po zdorov'yu i okruzhayushchei srede [WHO Global Strategy for Health and Environment]. – Moskva., 1993 – 80 p.
4. Revich B.A. Svinets v biosubstratakh zhitelei promyshlennykh gorodov. Gigiena i sanitariya [Lead in biosubstrates of residents of industrial cities. Hygiene and sanitation]. – 1990. No. 4., pp. 28-33.
5. Faust D., Brown J. Moderately elevated blood lead level. Effects on neurophychologic functioning of children. Pediatrics. – 1987., Vol. 80., pp. 623-629.
6. Biyasheva Z.G., Surkova O.A., Datkhabaeva G.K. Molekulyarnye mekhanizmy toksicheskogo deistviya svintsa: vliyanie na tsentral'nuyu nervnuyu sistemu [Molecular mechanisms of the toxic influence of lead: effects on the central nervous system]
7. Belonog A., Onishchenko G., Slazhneva T., Karchevskii A. Nauchnye osnovy upravleniya gigienicheskimi faktorami obshchestvennogo zdorov'ya [Scientific grounds of management of hygienic factors of public health]. – Almaty., 2003. – 203p.
8. All-Russian Conference "Chemistry and Technology of Plant Substances"., Available at: http://phytochemistry.narod.ru
9. Morris R.G.M. Development of water – maze procedure for studying spatial learning in the rat. Y. Neurosci. Methods, 1984., Vol. 1. pp. 47-60. http://dx.doi.org/10.1016/0165-0270(84)90007-4
10. Geodakyan V.A. Assimetrizatsiya organizmov, mozga i tela. Aktual'nye voprosy funktsional'noi mezhpolusharnoi assimetrii. Doklady Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii [Assimetrizatsation of organisms, brain and body. Topical issues of functional interhemispheric asymmetry. Reports of the All-Russian scientific conference]. - Moskva., 2003, p. 84.