MONITORING OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF FEMALE CATTLE IN THE NORTH KAZAKHSTAN

List of sections: 
Veterinary obstetrics and animal reproduction bioengineering
Mounth / Year: 
2016, November
Issue of the journal: 
11
Pages: 
33-35
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
U.D.C. 619: 636.2: 618.14-002
Abstract: 

The authors present the results of the research aimed at improvement of breeding and productive qualities of agricultural animals in conditions of Northern Kazakhstan.
The data obtained during the monitoring over the reproductive ability of the breeding stock of the nucleus of the cattle herd (meat and milk production) in comparative aspect showed that dairy cows demonstrate higher reproductive performance (service period length, number of inseminations for successful insemination, etc.) than cows of the meat production field.

Keywords: 
service period, reproductive capacity, dry period, artificial insemination
References: 

1. Azhgikhin I.S. 1978, Azhipa Ya.N. 1979, Bril' E.Ye. 1979, Amstislavskiy S.YA. 1991, Ibragimov YU. 1991, V'yun N.I. 1994, Ernst L.K., Prokof'yev M.I. 1995, Kysa I.S. 2000, Artyukh V.M. 2002, Kuznetsov Ye.V. 2002).
2. Gavrilenko N.N. Besplodiye u korov v khozyaystvakh dal'nevostochnogo federal'nogo okruga (prichiny i formy besplodiya, diagnostika, prognozirovaniye, lecheniye i [Infertility of cows in farms of the Far Eastern Federal District (the causes and forms of infertility, diagnosis, prognosis, and treatment)]
3. Tegza A.A., Tegza I.M. Vosproizvoditel'naya sposobnost' simmental'skogo chistoporod¬nogo skota i ikh pomesnykh genotipov., Baytursynovskiye chteniya: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskaya konferentsiya [Reproductive capacity of thoroughbred Simmental cattle and their crossbred genotypes. Baytursynovsk readings: Proceedings of the International scientific and practical conference]. – Kostanay., 2012., Part 1., pp. 37-39.
4. Gavrilenko N.N. Ekspluatatsionnaya forma besplodiya u korov., Uchenyye zapiski KGAVM [Operational form of infertility of cows, KSAVM scientific notes]. - Kazan', - 2009., Vol. 199., pp. 250–255.
5. Masalov V.N. Zavisimost' reproduktivnoy funktsii cherno-pestrykh golshtinizirovannykh korov ot raznykh faktorov., Zootekhniya [The dependence of reproductive function of black-and-white Holsteinized cows on various factors., Animal husbandry]. - 2007., No. 4., pp. 25–27.
6. .Khramtsov V.V. O sootnoshenii parametricheskikh i geneticheskikh faktorov v vosproizvodstve krupnogo rogatogo skota., Mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 35-letiyu organizatsii Vseros. NIVI [The relation between parametric and genetic factors in the reproduction of cattle., Proceedings of the International scientific and practical conference dedicated to the 35th anniversary of the All-Russian organization NIVI]. - Voronezh, - 2005., pp. 318-319.
7. Artyukh V.M. Vosproizvoditel'naya funktsiya korov na fone razlichnykh usloviy kormleniya, soderzhaniya i primeneniya bioregulyatorov. avt. ref. diss. spets. 06.02.01 [Reproductive function of cows against the background of different conditions of feeding, keeping and application of bio-regulators. Abstract of the Thesis by the Specialist 06.02.01]. - Dubrovitsy, 2002. – 125 p.