INDUSTRIAL FORESTS GROWTH ON CHESTNUT SOILS OF DRY STEPPE ZONE ON THE EUROPEAN TERRITORY OF RUSSIA

List of sections: 
Agricultural and protective afforestation and settlement gardening
Mounth / Year: 
2013, July
Issue of the journal: 
1
Pages: 
58-61
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

Authors present materials on assessment of growth and the current state of massive petiolate oak trees in dry steppe, their dependence on the soil and climate, silvicultural factors. The ways of increasing their durability and drainage efficiency are offered.

Keywords: 
oak woods of industrial value, growth, condition, durability
References: 

1. Godnev, E.D. Iz opyta sozdaniya dubrav v sukhikh stepyakh Volgogradskoi oblasti [From the experiences of oak forests in the dry steppes of Volgograd region] E.D. Godnev, A.G. Grachev, S.N. Nikitin, V.F. Prokof'ev. Lesnoe khozyaistvo [Forestery]. – 1969. – № 4. P. 34-42.
2. Godnev, E.D. Rubki ukhoda v dubovykh nasazhdeniyakh sukhostepnoi zony [Thinning in oak stands of dry steppe zone] E.D. Godnev, Lesnoe khozyaistvo [Forestery]. – 1978. – № 8. P. 28-34.
3. Manaenkov, A.S. Osobennosti inventarizatsii i lesokhozyaistvennogo obsluzhivaniya zashchitnykh lesnykh nasazhdenii v novykh ekonomicheskikh usloviyakh [Features of inventory and forest maintenance of protective forest plantations in the new economic environment]. A.S. Manaenkov. Lesnoe khozyaistvo [Forestery]. – 2009. – № 4. P. 25-26.
4. Manaenkov, A.S. Povyshenie dolgovechnosti ZLN na zonal'nykh pochvakh stepei evropeiskoi Rossii [Increasing longevity GFP on soil areas of the steppes in European Russia] A.S. Manaenkov, M.V. Kostin. – Trudy Sankt-Peterburgskogo NII lesnogo khozyaistva [Proceedings of the St. Petersburg Institute of Forestry]. – 2011. – Issue 1 (24). – Ch. 2. P. 67-73.
5. O polosakh. Chast' 2. [About the bands. Part 2: The collapse] Available at: http://aeromamont.livejournal.com/21424.html
6. Trudy kompleksnoi nauchnoi ekspeditsii po voprosam polezashchitnogo lesorazvedeniya [Proceedings of the complex scientific expedition on field-protective afforestation] Edited by V.N. Sukacheva, S.V. Zona ., T. II: Raboty 1950 g [T.II: Works of the 1950 year]. – Issue 8. Prirodnye usloviya territorii sozdaniya dubrav promyshlennogo znacheniya [The natural conditions of the territory of the industrial value creation oak]. – M.: Publisher AN SSSR, 1953. 288p.